บริการตรวจ / ซื้อขายทองคำ

บริการตรวจ - รับซ่อม เครื่องประดับทุกชนิด

(I) บริการรับตรวจสอบทอง สามารถส่งตรวจด้วยตนเองที่สถาบัน หรือ ส่งมาตรวจก็ได้ ราคาเริ่มต้นเพียง 100 บาท
 • ตรวจสอบแท้ / ไม่แท้
      ค่าบริการ: 100 บาท
 • ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์
      ค่าบริการ: +50 บาท
 • ประเมินราคา
      ค่าบริการ: +(50) ถึง +(150) บาท

  (กรณีตรวจสอบแล้ว ลูกค้าตัดสินใจขาย จะไม่มีค่าตรวจสอบ)

(II) บริการตรวจสอบ รับซื้อ เครื่องประดับ เพชร / พลอย และ ประเมินราคา

 • ตรวจสอบแท้ / ไม่แท้

      ค่าบริการ: 200 บาท
 • ตรวจสอบคุณภาพสี / ความสะอาด

      ค่าบริการ: +100 บาท
 • ประเมินราคา

      ค่าบริการ: +100 บาท


  (กรณีตรวจสอบแล้ว ลูกค้าตัดสินใจขาย จะไม่มีค่าตรวจสอบ)

ขั้นตอนการรับบริการ

 • โทรนัด วันและเวลา ล่วงหน้า
 • นำเครื่องประดับ ทอง เพชร พลอย ทองเค มาที่สถาบัน
 • ตรวจสอบ ฟังผล รับกลับได้ทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่